அன்பே
- சிவம்
தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எம்முடன் இணைய
தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
-என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி
என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி Join Us
மேன்மைகொள் சைவ நீதி
- விளங்குக உலகம் எல்லாம்
For the Bright Future எம்முடன் இணைய
போற்றி
ஓம் நமசிவாய
For the Bright Future எம்முடன் இணைய
தமிழ் எங்கள் மொழி
-சைவம் எங்கள் வழி
சைவம் எங்கள் வழி Join Us

Everyone Welcome

We are a Buddhist temple built in 1982, and we are at the service of the community. Come and pray with the monks, attend our special events or just spend a quiet moment in front of our Buddha Statue. You are going to experience an internal moment of peace and joy.

What We Offer

We gather to make our commitment to become free from suffering, help people with their spiritual growth and provide a safe and friendly space for nurturing holistic well-being.

Ongoing Programs

Retreats

Special Events

Beginners’ Classes

World Peace
This uplifting class includes a short teaching session, guided meditations and inspiring prayers.
Sunday 10.30 - 11.45am
This class is free.
Kids’ Club
Family fun with meditations, games, stories, and activities. Children will be gently guided in relaxing meditations.
Sunday 10.30 - 11.45am
Class fee: $4
Daily
FREE 15 minute meditation in the Temple. Everyone is welcome to join these free 15 minute guided meditations.
Every day at 12.30pm and 2pm
This class is free.

Abbot & Monks

Several monks reside at Great Lotus. Their exact number depends on the current events or activities: Buddhist rites and Thai culture ceremonies. Occasionally, monks are invited to do the blessing outside of their temple - at private residences or businesses.

Donations

This Temple is self-supporting through your donations alone. Your contributions allow the Temple to continue its programs and outreach.

Latest News & Events

Do You Need a Saivasm Teacher?

Massa curabitur ultrices, mollis amet tellus torquent vel nunc integer, lectus laoreet eu ipsum vehicula bibendum, diam mauris metus, donec ac ut sit dapibus tellus. Mi ut, commodo id, et exercitation aenean semper tristique in…

No Doubt, No Awakening

Massa curabitur ultrices, mollis amet tellus torquent vel nunc integer, lectus laoreet eu ipsum vehicula bibendum, diam mauris metus, donec ac ut sit dapibus tellus. Mi ut, commodo id, et exercitation aenean semper tristique in…

Top 5 Saivasm Books for Newbies

Massa curabitur ultrices, mollis amet tellus torquent vel nunc integer, lectus laoreet eu ipsum vehicula bibendum, diam mauris metus, donec ac ut sit dapibus tellus. Mi ut, commodo id, et exercitation aenean semper tristique in…

What is True Happiness?

Massa curabitur ultrices, mollis amet tellus torquent vel nunc integer, lectus laoreet eu ipsum vehicula bibendum, diam mauris metus, donec ac ut sit dapibus tellus. Mi ut, commodo id, et exercitation aenean semper tristique in…

Keep up-to-date with Great Lotus Buddhist Temple


Office Hours

9 am – 4:30 pm
Monday through Friday

Contact Us

123West 12th Street, New York, NY
Tel: 1 (888) 123 4567

Saiva Maha Sabai © 2022. All Rights Reserved. Solution By Speed IT net